top of page
pv.png

Voor de uitvoering van haar dienstverlening is het nodig dat JudithvanTartwijkFotografie persoonsgegevens verwerkt. Wij zullen deze persoonsgegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen. Niet alleen zorgt JudithvanTartwijkFotografie er voor dat elk gebruik van persoonsgegevens voldoet aan de toepasselijke wet- en regelgeving (zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming), maar we hechten er ook aan dat je volledig op de hoogte bent van wat er met deze gegevens gebeurt. Meer hierover kan je lezen in deze Privacyverklaring.

 

GEGEVENS JUDITHVANTARTWIJKFOTOGRAFIE

 

JudithvanTartwijkFotografie

Van Neckstraat 68

2597 SH Den Haag

 

hello@judithvantartwijkfotografie.nl

www.judithvantartwijkfotografie.nl

06 412 40 581

 

KvK: 73262641

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

 

JudithvanTartwijkFotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 

  • je voor- en achternaam

  • je adresgegevens

  • je telefoonnummer

  • je e-mailadres 

  • de leeftijd van gezinsleden en

  • Overige contactgegevens die je actief verstrekt door bijvoorbeeld het contactformulier in te vullen

 

In geval van bedrijven verwerken wij ook:

 

  • het KvK-nummer en

  • het BTW-nummer 

 

WAAROM WE JE PERSOONSGEGEVENS GEBRUIKEN

 

Je naam en adresgegevens (en in het geval van zakelijke fotografie: je KvK- en BTW-nummer) zijn nodig om een volledige en geldige factuur te kunnen opmaken. De adresgegevens worden ook gebruikt om vast te stellen waar de shoots plaatsvinden en om de producten behorende bij de diensten van JudithvanTartwijkFotografie te kunnen afleveren. 

 

Je telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt als communicatiemiddel voorafgaande aan de fotoshoot. Deze gegevens zijn noodzakelijk om te kunnen communiceren. 

 

De leeftijd van gezinsleden gebruik ik voor mijn voorbereiding. Zo kan ik beoordelen welke werkwijze ik tijdens shoots het beste kan hanteren. 

 

In het contactformulier kan je zal aangeven of je je wilt aanmelden voor de nieuwsbrief van JudithvanTartwijkFotografie. 

 

Wij verwerken ook persoonsgegevens wanneer we hier wettelijk toe verplicht zijn zoals bijvoorbeeld de Algemene Wet Rijksbelastingen.

 

HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

 

Vanzelfsprekend bewaart JudithvanTartwijkFotografie je persoonsgegevens in overeenstemming met de wet niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor het is verwerkt. 

 

In verband met de fiscale bewaarplicht is JudithvanTartwijkFotografie wettelijk verplicht de basisgegevens van de administratie 7 jaar te bewaren. Dit ziet in ieder geval op de verstuurde facturen.

 

Persoonsgegevens die je actief verstrekt worden bewaard zolang JudithvanTartwijkFotografie bestaat, zodat we te allen tijde kunnen communiceren over geleverde diensten en/of producten. 

 

Foto’s kunnen voor onbepaalde tijd in de on- en offline communicatiemiddelen worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen.

 

JudithvanTartwijkFotografie bewaard de in opdracht gemaakte foto’s in ieder geval twee jaar. 

 

HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

 

JudithvanTartwijkFotografie neemt de bescherming van je gegevens serieus en heeft passende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of onrechtmatig gebruik. Jouw gegevens worden beschermd door het gebruik van sterke wachtwoorden op de WiFi-verbinding, de computer en de mailbox van JudithvanTartwijkFotografie. 

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

 

Persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld indien dit nodig is voor de uitvoering van onze afspraken rondom een fotoshoot of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

 

COOKIES OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN

 

JudithvanTartwijkFotografie kan bij het bezoek aan de website gebruik maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Wij kunnen daarmee statistieken verzamelen, waarmee we inzicht verkrijgen hoe de bezoekers de website gebruiken. Dat maakt het mogelijk de website te verbeteren. Cookies worden niet gebruikt om bezoekers te identificeren en de verzamelde gegevens worden alleen in eigen beheer verzameld en niet aan derden verstrekt. Je kan je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen, bijvoorbeeld door de plugin Ghostery te downloaden, dat deze geen cookies meer opslaat. 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

Je hebt te allen tijde recht om jouw eigen gegevens in te zien, te corrigeren en aan te vullen of te verwijderen. 

 

Heb je nog vragen over de manier waarop wij met je persoonsgegeven omgaan, wil je weten welke persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, wil je gegevens (laten) wijzigen of (laten) wissen, dan kan je een e-mail sturen aan hello@judithvantartwijkfotografie.nl

Vermeld in het bericht in ieder geval je volledige naam en adresgegevens met een nadere motivering. Mocht je een klacht hebben over het gegevensgebruik door JudithvanTartwijkFotografie, neem dan contact met ons op. Je hebt daarnaast uiteraard het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

 

bottom of page